TË REJAT NË MAXI

MAXI 18 TANI 24h

Tani Maxi 18 do të jet i hapur 24 orë në ditë.

INFO

INFORMATAT PËR KONTAKT
ADRESS: RR. AZIZ ABRASHI,
ZONA INDUSTRIALE, PRISHTINË 
E – mail: info@maxiks.com;
Phone: +383 38 601-139;
Fax: +383 38 601-155

Copyright© by Maxi Market 2018

Close Menu