DYQANET TONA

Rrjeti i Maxit përbëhet nga 17 markete. 

INFORMATAT PËR KONTAKT

Maxi 2
Henry Dunant C15 H/5 Nr.1 Ulpianë.
Tel : 049/772-938
maxi2@maxiks.com

Maxi 3
Rr.Rexhep Luci, Kino ABC, Qendra.
Tel : 049/772-954
maxi3@maxiks.com

Maxi 4
Rr.Rexhep Krasniqi, Kalabri.
Tel : 049/772-973
maxi4@maxiks.com

Maxi 5
Rr.Holger Petersen, Ulpianë, Prishtinë
Tel : 049/773-755
maxi5@maxiks.com

Maxi 6
Veternik, Prishtinë.
Tel : 049/859-977
maxi6@maxiks.com

Maxi 7
Rr.Bajram Kelmendi, 4 Llullat, Prishtinë.
Tel : 049/773-039
maxi7@maxiks.com

Maxi 8
Rr.B, Mati 1, Prishtinë.
Tel : 049/772-968
maxi8@maxiks.com

Maxi 9
Rr.Ahmet Krasniqi, Arbëri, Prishtinë.
Tel : 049/786-083
maxi9@maxiks.com

Maxi 10
Rr.Xheladin Hana, Bregu i diellit, Prishtinë.
Tel : 049/772-021
maxi10@maxiks.com

Maxi 11
Rr.Zija Shemsiu, Lagjia Ulpianë, Prishtinë.
Tel : 049/772-024
maxi11@maxiks.com

Maxi 12
Rr.Isa Kastrati, Prishtinë
Tel : 049/772-060
maxi12@maxiks.com

Maxi 13
Rr.UÇK, Lagjia Qafa, Prishtinë.
Tel : 049/934-203
maxi13@maxiks.com

Maxi 14
Rr.Enver Maloku, Prishtinë.
Tel : 049/934-204
maxi14@maxiks.com

Maxi 15
Rr.Gazmend Zajmi, Bregu i diellit, Prishtinë.
Tel : 049/772-082
maxi15@maxiks.com

Maxi 16
Rr.Lidhja e Prizrenit, 
Lagjia Tophane.
Tel : 049/772-937
maxi16@maxiks.com

Maxi 17
Rr.Fehmi Agani, Prishtinë.
Tel : 049/786-066
maxi17@maxiks.com

Maxi 18
Rr.Rrustem Statovci, Prishtinë.
Tel : 049/773-744
maxi18@maxiks.com

Maxi 19
Rr.Ahmet Haxhiu, Prishtinë.
Tel : 049/774-017
maxi19@maxiks.com

INFO

INFORMATAT PËR KONTAKT
ADRESS: RR. AZIZ ABRASHI,
ZONA INDUSTRIALE, PRISHTINË 
E – mail: info@maxiks.com;
Phone: +383 38 601-139;
Fax: +383 38 601-155

Copyright© by Maxi Market 2018

Close Menu